THỜI GIAN ƠI CỨ TRÔI

GOOGLE TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

PHỎNG VẤN NHANH

Hãy cho tôi một lời nhận xét về trang này, chân thành cảm ơn! ...
Đẹp và phong phú
Rất thực tế
Tính lôi cuốn cao
Bình thường
Còn sơ sài

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thiện Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:41' 20-01-2011
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 410
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN HÓA HỌC LỚP 9
  Giáo Viên - MAI THIỆN CHÁNH
  TRƯỜNG THCS ĐỨC PHÚ
  Ứng dụng CNTT trong dạy & học
  TỔ LÝ - HÓA - SINH...
  Quý Thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
  Hợp chất hữu cơ là gì ?
  Metan, etilen, axetilen, benzen có
  cấu tạo phân tử và tính chất như
  thế nào ?
  Dầu mỏ, khí tự nhiên có thành phần
  và ứng dụng như thế nào ?
  Nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên
  liệu như thế nào cho hiệu quả ?
  HIĐROCACBON.
  NHIÊN LIỆU
  CHƯƠNG 4
  TUẦN 22
  TIẾT 43
  BÀI : 34
  KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT
  HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC
  HỮU CƠ
  I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
  1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
  Hợp chất hữu cơ có trong :
  - Cơ thể sinh vật, con người
  - Lương thực, thực phẩm
  - Đồ dùng
  Chất hữu cơ không có trong chất nào
  sau đây :
  a. Thịt
  b. Giấy
  c. Đá vôi
  d. Cá
  Đúng
  Sai
  Chất hữu cơ không có trong chất nào
  sau đây :
  a. Thịt
  b. Giấy
  c. Đá vôi
  d. Cá
  2. Hợp chất hữu cơ là gì ?
  Thí nghiệm
  Thí nghiệm
  Thí nghiệm
  Thí nghiệm
  Hợp chất hữu cơ là hợp chất
  của cacbon
  ( trừ CO , CO2 ,
  H2CO3 , các muối cacbonat)
  Cho các chất sau : CaCO3 , Na2CO3 ,
  C2H6 , C2H6O , CO , C2H4 , C2H4O2 .
  Các hợp chất trên có chứa nguyên tố
  nào chung ?
  b) Các hợp chất trên, chất nào thuộc
  hợp chất hữu cơ ?
  Đáp án
  a) Các hợp chất trên đều có chứa nguyên tố cacbon
  b) Các hợp chất hữu cơ : C2H6 , C2H6O ,
  C2H4 , C2H4O2
  3. Các hợp chất hữu cơ được phân
  loại như thế nào ?
  Hàn xì
  C2H2 ( Khí axetilen )
  3. Các hợp chất hữu cơ được phân
  loại như thế nào ?
  Sản
  xuất
  rượu
  3. Các hợp chất hữu cơ được phân
  loại như thế nào ?
  Nấu
  rượu
  C2H6O ( rượu đế)
  Hợp chất hữu cơ
  CH4 ;
  C2H4 ;
  C2H6
  C2H4O2 ;
  C2H6O ;
  CH3Cl
  Phân tử chỉ có hai
  nguyên tố : cacbon
  và hiđro
  Ngoài cacbon và hiđro
  trong phân tử còn có
  các nguyên tố khác:
  oxi, clo.
  HIĐROCACBON
  DẪN XUẤT CỦA
  HIĐROCACBON
  Thí dụ:
  Thí dụ:
  Cho các chất hữu cơ trong bảng sau. Hãy
  đánh dấu x vào các cột tương ứng phân
  loại chúng thành hiđrocacbon và các dẫn
  xuất của hiđrocacbon
  X
  X
  X
  X
  X
  II. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Sản xuất thuốc trừ sâu
  Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
  II. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
  Ngành sản xuất hóa học nào sau đây
  không thuộc về ngành hóa học hữu
  cơ :
  a. Ngành lọc và hóa dầu
  b. Ngành sản xuất chất dẻo
  c. Ngành sản xuất axit sunfuric
  d. Ngành sản xuất thuốc chữa bệnh
  Đúng
  Sai
  a. Ngành lọc và hóa dầu
  b. Ngành sản xuất chất dẻo
  c. Ngành sản xuất axit sunfuric
  d. Ngành sản xuất thuốc chữa bệnh
  Ngành sản xuất hóa học nào sau đây
  không thuộc về ngành hóa học hữu
  cơ :
  Chọn câu đúng trong các câu sau :
  Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên
  c. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu các hợp chất của cacbon
  b. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ
  d. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu các chất trong cơ thể sống
  ( Bài tập 2 / tr 108 SGK )
  Chọn câu đúng trong các câu sau :
  Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên
  c. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu các hợp chất của cacbon
  b. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ
  d. Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên
  nghiên cứu các chất trong cơ thể sống
  ( Bài tập 2 / tr 108 SGK )
  Hãy sắp xếp các chất : C6H6 , CaCO3 ,C4H10 ,
  C2H6O , NaNO3 , CH3NO2 , NaHCO3 , C2H3O2Na
  vào các cột thích hợp trong bảng sau:
  C6H6
  CaCO3
  C4H10
  C2H6O
  NaNO3
  CH3NO2
  NaHCO3
  C2H3O2Na
  VẬN DỤNG
  Bài tập 3,4/108 SGK
  Học bài
  Làm lại các bài tập 3, 4 và BT 1,5 SGK / 108
  BT thm: L?p CTPT m?t hidrơcacbon trong dĩ C chi?m 80% kh?i lu?ng phn t?. PTK c?a h?p ch?t dĩ b?ng 30 dvC.
  Xem trước bài mới: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM HỌC SINH
   
  Gửi ý kiến